LEGISPERITUS

kancelaria radcy prawnego Oława, Brzeg, Wrocław

Każdy Klient jest dla nas najważniejszy i traktowany w indywidualny sposób. Możecie być Państwo pewni, że znajdziemy dla Was tyle czasu, ile wymagają tego Wasze sprawy, bowiem dla nas liczy się pewność i bezpieczeństwo naszych Klientów!

 

Dla firm i instytucji

 

Kancelaria Legisperitus oferuje kompleksową obsługę przedsiębiorców, zarówno tych prowadzących działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i w formie stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, czy spółek prawa handlowego. Nasze doświadczenie pozwala nam świadczyć usługi również dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów opieki zdrowotnej.

 

Pomocą służymy już w momencie zakładania własnej firmy. Doradzimy Państwu jaka forma prowadzenia działalności jest optymalna dla planowanej działalności, a następnie pomożemy przebrnąć przez wszystkie procedury rejestracyjne. 

 

W zakres tej oferty wchodzi m.in.:

 • bieżąca obsługa prawna (możliwość ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego lub godzinowego);
 • zakładanie i rejestracja spółek;
 • poradnictwo prawne - udzielanie przedsiębiorcom i instytucjom porad prawnych zarówno w formie ustnej jak i pisemnej poprzez sporządzanie opinii prawnych, uwzględniających aktualny stan prawny, krytyczne poglądy doktryny oraz najnowsze orzecznictwo;
 • opiniowanie i sporządzanie umów oraz negocjowanie i konsultowanie przedstawionych do analizy kontraktów;
 • reprezentowanie klienta w pozasądowych postępowaniach i negocjacjach, których celem jest rozwiązanie sporu z kontrahentem;
 • reprezentowanie klienta przed organami administracyjnymi;
 • zastępstwo procesowe;
 • windykacja należności Oława - pomoc w dochodzeniu należności od dłużników klienta, w tym prowadzenie postępowań egzekucyjnych;
 • przygotowywanie i opiniowanie pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami wszelkich dokumentów;
 • przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń etc.

 

Mając na uwadze powyższe, Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. z zakresu następujących dziedzin prawa:

 • prawo administracyjne (materialne i procesowe),
 • prawo cywilne i gospodarcze,
 • prawo handlowe (spółek),
 • prawo ochrony danych osobowych,
 • prawo pracy.

Dla osób prywatnych

Kancelaria świadczy dużą część swoich usług na rzecz osób prywatnych, czyli osób fizycznych.

Mając na uwadze chęć pomagania nie tylko firmom i instytucjom, wyspecjalizowaliśmy się

w następujących dziedzinach prawa:

 • prawo cywilne (sprawy o zapłatę, odszkodowawcze - w tym za błędy lekarskie, analiza
 • i sporządzanie umów, zniesienie współwłasności i inne);
 • prawo pracy (sprawy o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, o ustalenie stosunku pracy,
 • o uchylenie kary porządkowej, o sprostowanie świadectwa pracy, opiniowanie umów o pracę,
 • umów o zakazie konkurencji, o ustalenie niezgodnego z prawem wypowiedzenia, umowy,
 • ustalenia wypadku przy pracy i inne.);
 • prawo spadkowe (sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, o obalenie testamentu, sprawy o zachowek i inne);
 • prawo rodzinne i osobowe (sprawy o rozwód lub separację, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, władzę rodzicielską i podział majątku, rozwiązanie przysposobienia, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie);
 • prawo w obrocie nieruchomościami (kupno, sprzedaż lub wynajem mieszkania, opracowywanie projektów umów, konsultacje, negocjacje i inne).

FORMA ŚWIADCZENIA USŁUG

 

Oferta dla osób prywatnych obejmuje udzielanie pomocy prawnej w następujący sposób:

 • udzielanie porad prawnych zarówno w formie ustnej jak i pisemnej;
 • wydawanie pisemnych opinii prawnych, przygotowywanie analiz prawnych 
 • w sprawach skomplikowanych (analiza umów, spraw sądowych i administracyjnych);
 • sporządzanie pism, pozwów, odwołań, apelacji, zażaleń;
 • sporządzanie umów i porozumień;
 • prowadzenie negocjacji oraz spraw w imieniu i na rzecz klienta (w sprawach rozwodowych, rodzinnych, o podział majątku, z deweloperami, w sporach sądowych);
 • reprezentacja przed sądem, urzędem oraz wobec innych osób.