Szukaj

Każdy Klient jest dla nas najważniejszy i traktowany w indywidualny sposób.

Możecie być Państwo pewni, że znajdziemy dla Was tyle czasu, ile wymagają tego Wasze sprawy, bowiem dla nas liczy się pewność i bezpieczeństwo naszych Klientów!

 

Dla firm i instytucji

 

Kancelaria Legisperitus oferuje kompleksową obsługę przedsiębiorców, zarówno tych prowadzących działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i w formie stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, czy spółek prawa handlowego.

Nasze doświadczenie pozwala nam świadczyć usługi również dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów opieki zdrowotnej.

Pomocą służymy już w momencie zakładania własnej firmy. Doradzimy Państwu jaka forma prowadzenia działalności jest optymalna dla planowanej działalności, a następnie pomożemy przebrnąć przez wszystkie procedury rejestracyjne. 

 

W zakres tej oferty wchodzi m.in.:

 

 • bieżąca obsługa prawna (możliwość ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego lub godzinowego);

 • zakładanie i rejestracja spółek;

 • poradnictwo prawne - udzielanie przedsiębiorcom i instytucjom porad prawnych zarówno w formie ustnej jak i pisemnej poprzez sporządzanie opinii prawnych, uwzględniających aktualny stan prawny, krytyczne poglądy doktryny oraz najnowsze orzecznictwo;

 • opiniowanie i sporządzanie umów oraz negocjowanie i konsultowanie przedstawionych do analizy kontraktów;

 • reprezentowanie klienta w pozasądowych postępowaniach i negocjacjach, których celem jest rozwiązanie sporu z kontrahentem;

 • reprezentowanie klienta przed organami administracyjnymi;

 • zastępstwo procesowe;

 • windykacja należności Oława - pomoc w dochodzeniu należności od dłużników klienta, w tym prowadzenie postępowań egzekucyjnych;

 • przygotowywanie i opiniowanie pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami wszelkich dokumentów;

 • przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń etc.

 

Mając na uwadze powyższe, Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. z zakresu następujących dziedzin prawa:

 

 • prawo administracyjne (materialne i procesowe),

 • prawo cywilne i gospodarcze,

 • prawo handlowe (spółek),

 • prawo ochrony danych osobowych,

 • prawo pracy.

 

Dla osób prywatnych

 

Kancelaria świadczy dużą część swoich usług na rzecz osób prywatnych,
czyli osób fizycznych.

Mając na uwadze chęć pomagania nie tylko firmom i instytucjom,
wyspecjalizowaliśmy się w następujących dziedzinach prawa:

 

 • prawo cywilne (sprawy o zapłatę, odszkodowawcze - w tym za błędy lekarskie, analiza

 • i sporządzanie umów, zniesienie współwłasności i inne);

 • prawo pracy (sprawy o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, o ustalenie stosunku pracy,

 • o uchylenie kary porządkowej, o sprostowanie świadectwa pracy, opiniowanie umów o pracę,

 • umów o zakazie konkurencji, o ustalenie niezgodnego z prawem wypowiedzenia, umowy,

 • ustalenia wypadku przy pracy i inne.);

 • prawo spadkowe (sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, o obalenie testamentu, sprawy o zachowek i inne);

 • prawo rodzinne i osobowe (sprawy o rozwód lub separację, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, władzę rodzicielską i podział majątku, rozwiązanie przysposobienia, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie);

 • prawo w obrocie nieruchomościami (kupno, sprzedaż lub wynajem mieszkania, opracowywanie projektów umów, konsultacje, negocjacje i inne).

 

FORMA ŚWIADCZENIA USŁUG

 

Oferta dla osób prywatnych obejmuje udzielanie pomocy prawnej w następujący sposób:

 • udzielanie porad prawnych zarówno w formie ustnej jak i pisemnej;

 • wydawanie pisemnych opinii prawnych, przygotowywanie analiz prawnych 

 • w sprawach skomplikowanych (analiza umów, spraw sądowych i administracyjnych);

 • sporządzanie pism, pozwów, odwołań, apelacji, zażaleń;

 • sporządzanie umów i porozumień;

 • prowadzenie negocjacji oraz spraw w imieniu i na rzecz klienta (w sprawach rozwodowych, rodzinnych, o podział majątku, z deweloperami, w sporach sądowych);

 • reprezentacja przed sądem, urzędem oraz wobec innych osób.